Arrossos / Arrozes

En el nostre restaurant tenim arròs mixt i de peix tant com per servir a taula com per emportar. (Amb prèvia reserva truquin al tel. 937671735) Disposició d’arròs els dijous.

This website uses cookies to give you the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent to the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookie policy, click the link for more information. Accept

Cookie notice